Vína Zilvar Wines

Přihlásit se

Košík

Položek: 0

Prázdný košíkObchodní podmínky


A. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Zilvar.com (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Zilvar access & safety s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Zilvar.com jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu Zilvar.com, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
 7. Kupující odesláním objednávky deklaruje, že není osobou mladší 18 let a souhlasí se skutečností, že jej Prodávající může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění – především pak výzvou k předložení kopie průkazu totožnosti kupujícího.  Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky Kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

C. Platební podmínky 

Zboží bude zaplaceno:

 1. Hotově - platba v hotovosti je možná při osobním odběru na prodejně.
 2. Dobírkou (Messenger) - cena dobírky je 20 Kč + DPH plus cena dopravy (viz. bod D) a je realizována prostřednictvím kurýrní společnosti Messenger. Při doručení prostřednictvím dobírky, platíte objednávku na místě, v hotovosti. 
 3. Platba on-line (PayU)Při výběru platby kartou budete po dokončení objednávky přesměrování na platební systém PayU, kde si následně vyberete preferovaný způsob placení. Platit můžete prostřednictvím:
  1.  Platební karty (VISA nebo MasterCard) - zpracování v reálném čase
  2. Bankovní platební brány - zpracování v reálném čase 
   1. Podporujeme rychlé platební převody pro tyto banky: Česká spořitelna, Komerční banka, GE Money bank, mBank, Raiffeisenbank, Sberbank, ČSOB a Fio banka.
  3. Klasický bankovní převod - Je určen pro ostatní bankovní ústavy. Při odeslání platby do 15:00 jsou prostředky připsány následující den.

D. Doprava

Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

Daňový doklad, převezme kupující buď při převzetí zboží na prodejním místě prodejce nebo v přepravním obalu zboží v případě zaslání smluvním přepravcem.

 1. Osobní odběr na prodejně - Osobní převzetí zboží je možné po předchozí domluvě e-mailem na zilvar(zavinac)zilvar(tecka)com nebo telefonicky na tel. čísle : +420 724 889 196. Zboží je k odběru na adrese:  Vinotéka Zilvar, Palackého 8 (nedaleko metra Můstek)Praha 1, 11000Česká republika.
 2.  - Messenger je pražská expresní kurýrní služba působící i na celém území ČR. Cena balíku je 120 Kč + DPH . Více info na www.messenger.cz.
 3.  - Messenger je pražská expresní kurýrní služba působící i na celém území ČR. Cena balíku po Praze je 95 Kč + DPH při objednávce do 13:00 ve všední den. Objednávky po 13:00 budou doručeny následující pracovní den. Více info na www.messenger.cz.

E. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "REKLAMAČNÍM ŘÁDEM" internetového obchodu zilvar.com a právním řádem platným v ČR.

"Reklamační řád" internetového obchodu zilvar.com je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky zaslané na dobírku nebudou akceptovány. Zboží musí být originálně zabaleno, bez vad a dalšího poškození a v původně zakoupeném množství. Na vrácení zboží je zároveň potřeba upozornit Provozovatele pomocí emailu, odeslaného na email zilvar(zavinac)zilvar(tecka)com.  Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi - faktura.

K vracenému zboží přiložte průvodní dopis s textem:

"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne : DD.MM.RRRR číslo :......(číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu ...........(pokud požadujete vrácení částky na účet,uveďte prosím číslo účtu).Datum a Váš podpis."

Peníze budou kupujícímu vráceny dohodnutým způsobem ve lhůtě do 30 dnů po odstoupení od smlouvy.

KORESPONDENČNÍ ADRESA pro ZASLÁNÍ ZBOŽÍ při odsoupení od smlouvy:

Zilvar

s
Palackého 8
Praha 1
110 00
Česká republika

F. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v dohodnutém termínu. Při převzetí zboží obdrží kupující fakturu.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), v případě, že se objednané zboží stane nedostupným. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a prodávající odstoupí od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
 6. Zilvar Wines nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Zilvar Wines neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona.

G. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat objednávku,nebo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

H. Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám za účelem jiným, než je vyřízení objednávky.

I. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu Zilvar.com, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 4. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.